Thông báo

about

“FESTIVAL DI SẢN QUẢNG NAM”
LẦN THỨ V - 2013

V/v đăng ký phóng viên tác nghiệp tại "Festival Di sản Quảng Nam" lần thứ V-2013.

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ V-2013 là ngày hội của các di sản văn hóa thế giới Asean và Việt Nam, đây là một trong những sự kiện quốc gia, là diễn đàn văn hóa, du lịch mang tầm quốc tế với sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật nổi tiếng đến từ nhiều nước trên thế giới và hàng trăm ngàn khách du lịch trong và ngoài nước.

Nhằm thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ V-2013 và tạo điều kiện cho phóng viên các cơ quản báo chí trong và ngoài nước tham dự và đưa tin về Festival, thực hiện nhiệm vụ được phân công của Ban Tổ chức và Tuyên truyền Festival, từ ngày 30/05/2013 đến ngày 15/06/2013, sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ đăng ký phóng viên tác nghiệp tại “Festival Di sản Quảng Nam” lần thứ V-2013.

Vậy sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến các cơ quản báo chí trong và ngoài nước có nhu cầu cử phóng viên tác nghiệp tại Festival liên hệ đăng ký theo mẫu đính kèm (bằng văn bản giấy và file mềm) cùng với 02 ảnh thẻ 3x4cm, gửi về địa chỉ

Phòng Báo chí - Xuất bản Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam.

Địa chỉ: Số 50 Hùng Vương - Tam kỳ - Quảng Nam (Tel: +84-510-381-8333 Fax: +84-510-381-1759 Email: phongbcxbqnam@gmail.com) để sở tổng hợp, tham mưa ban tổ chức Festival cấp thẻ hoạt động báo chí cho các phóng viên.

Thông báo đính kèm
Clip Giới thiệu
+